Vlaamse

Schaak-Philatelisten

 

naar HOME

Mededelingen

Belgische Schaakzegels

Belgische Schaakstempels

Artikels

Links

 

 

Reinaert de Vos

 

 

 

tekeningen van Paul Weber

 

 

 

Het Reinaert de Vos, een Middelnederlands werk. Omtrent auteurschap en datering bestaan verschillende meningen. Het aannemelijkst is dat een zekere Willem, die zich in de proloog voorstelt als de maker van een (verloren gegane Britse) roman Madoc, de schepper is. Vermoed wordt voorts dat het gedicht in de huidige vorm tegen het midden van de 13de eeuw is geschreven, waarschijnlijk te Gent door een hoogontwikkeld man, afkomstig uit de streek tussen Gent en Hulst. Het is het verhaal van de sluwe vos Reinaert, de onverbeterlijke mooiprater, die aan het hof van de leeuw koning Nobel, een ‘roi fainéant’, telkens de overwinning behaalt op de gulzige wolf Isengrim. De dichter wist de dieren hun eigen aard te doen behouden en tegelijkertijd de lezer de illusie te geven dat hij met mensen te doen heeft. In 1487 verscheen te Gouda een gedrukte uitgave, door Heinric van Alcmaer, deze tekst werd, in het Middel-Neder-Duits vertaald, in 1498 te Lübeck onder de titel Reinke de Vos uitgegeven. Deze redactie ligt ten grondslag aan vele bewerkingen in Noordwesteuropese talen en in het Latijn en diende als model voor Goethes Reineke Fuchs (1794). In 43 verzen werd verteld hoe Reinaert, zowel tegen Isengrim als tegen koning Nobel schaakte, en door zijn sluwheid de partijen won. De Reinaert is volledig (3469 verzen) bewaard gebleven in het Comburgs handschrift (Württ. Landesbibl., Stuttgart) en in het Dyckse handschrift (3393 verzen; Schloss Dyck, bij Neuss). In 1971 werden in een boekband zes bladen (te zamen 369 verzen, waarvan 37 onvolledig) van een Reinaert handschrift ontdekt, daterend uit het eerste kwart van de 15de eeuw.

 

 naar begin bladzijde

terug naar Artikels

 

BEST VIEW AT A RESOLUTION 800 x 600    Microsoft    BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5 OR HIGHER

  Website created by  Nog geen website ?  (2008)